Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya