Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida – Assamblea 6 de març